Regio

Tâmboiești

Comuna Tâmboiești este o altă localitate importantă din Podgoria Cotești, cu o suprafață viticolă de aproximativ 800 hecatre, comuna fiind atestată documentar în anul 1548.

În comuna Tâmboieşti există două biserici. Biserica ”Cuvioasa Parascheva”, considerată una dintre cele mai vechi biserici construită din bârne din Muntenia. Aceasta a fost construită de enoriaşi în satul Slimnic, în anul 1720. Biserica a fost reparată recent, refăcându-se atât acoperişul cât şi pereţii

motiv-site

În perioada 1855-1859, la Tîmboieşti a fost construită biserica ”Naşterea Maicii Domnului”. Biserica a fost reparată în două rânduri, în anii 1894 şi 1924. În anul 1935 biserica asigura credincioşii din satele Tîmboieşti şi Bordeştii de Sus.

Cele două biserici au arhitectură asemănătoare: – sunt biserici cu o singură navă, tip arcă (corabie) având pridvor, pronaos, naos şi altar; au câte o singură turlă şi un turn clopotniţă. Catapeteasma este realizată diferit la fiecare biserică, iar pictura interioară este realizată în tehnica „fresco” (pictură pe un zid umed), după cum este menţionat şi în pisaniile ce stau mărturie pentru lucrările care s-au realizat în diferite etape ale istoriei lor.

motiv-site

timboiesti copy

Vizualizare hartă mărită