Regio

Despre proiect

Lansarea proiectului “Drumul podgoriilor vrâncene”

Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Vrancea, în calitate de beneficiar al proiectului “Drumul podgoriilor vrâncene”, cod SMIS 28794, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007- 2013, Axa Prioritară 5 – „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, Domeniul Major de Intervenţie 5.3 – „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”, Operaţiunea – „Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing specifice” anunţă demararea proiectului.
Contractul a fost încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007- 2013 şi Unitatea Administrativ Teritorială judeţul Vrancea, în calitate de beneficiar. Organismul Intermediar pentru Turism este Direcţia Gestionare Fonduri pentru Turism din cadrul ministerului.
Obiectivul general al proiectului vizează creşterea importanţei turismului ca factor de stimulare a dezvoltării economice în judeţul Vrancea şi în regiunea sud- est prin promovarea produselor turistice specifice zonei vitivinicole a judeţului.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
• creşterea atractivităţii zonei cultivate cu viţă de vie ca destinaţie turistică, prin localizarea spaţială a produselor turistice specifice;
• îmbunătăţirea promovării turistice specifice a celor 11 localităţi vitivinicole cuprinse în proiect prin utilizarea unor metode adaptate pieţei turistice;
• creşterea circulaţiei turistice, prin organizarea unor evenimente de promovare a meşteşugului tradiţional al producerii vinului.
În vederea promovării corespunzătoare a meşteşugului vinului vor fi organizate următoarele activităţi care vor avea ca rezultat produsele menţionate mai jos:
• montarea a 10 panouri de promovare a produsului turistic, pe care va fi imprimată o hartă turistică ce va avea marcate prin simboluri obiectivele turistice din zonele promovate;
• organizarea de evenimente specifice pe durata a trei zile la Coteşti, Odobeşti, Panciu;
• realizarea unui spot TV;
• realizarea unui film de prezentare care va fi multiplicat în 3000 de DVD- uri;
• conceperea, editarea şi diseminarea de materiale promoţionale (albume de promovare, harta traseului localităţilor vitivinicole, afişe, bannere, pliante);
• realizarea unui website.
Prin implementarea proiectului se asigură valorificarea din punct de vedere turistic a mestesugului traditional al producerii vinului, cu impact asupra dezvoltării turismului uval, creării de locuri de muncă şi transformării localităţilor de pe traseul “Drumului podgoriilor vrâncene” în destinaţii preferate de turişti.
Durata proiectului este de 12 luni, începând cu 9 noiembrie 2012.
Valoarea totală a proiectului este de 617.249,59 lei, din care valoarea totală eligibilă a proiectului este de 468.098 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 423.020,16 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional este de 31.034,90 iar cofinanţarea beneficiarului este de 14.042, 94 lei.

Consiliul Judeţean Vrancea:
Persoană de contact dna. Gabriela Harap – Manager de proiect
Tel: 0372.372.452
Email: drumulpodgoriilor@gmail.com

Evenimente de promovare a “Drumului podgoriilor vrâncene”

Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Vrancea implementează începând cu data de 9 noiembrie 2012 proiectul “Drumul podgoriilor vrâncene”, cod SMIS 28794, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007- 2013, Axa Prioritară 5 – „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, Domeniul Major de Intervenţie 5.3 – „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”, Operaţiunea – „Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing specifice”.
Contractul a fost încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007- 2013 şi Unitatea Administrativ Teritorială judeţul Vrancea, în calitate de beneficiar. Organismul Intermediar pentru Turism este Direcţia Gestionare Fonduri pentru Turism din cadrul ministerului.
Obiectivul general al proiectului vizează creşterea importanţei turismului ca factor de stimulare a dezvoltării economice în judeţul Vrancea şi în regiunea sud- est prin promovarea produselor turistice specifice zonei vitivinicole a judeţului.
În vederea promovării corespunzătoare a obiectivelor proiectului vor fi organizate în perioada 4-6 octombrie 2013 în localităţile Coteşti, Odobeşti şi Panciu 3 evenimente de promovare a produselor turistice . Evenimentele se vor desfăşura concomitent cu Festivalul Internaţional al Viei şi Vinului Bachus 2013, care are loc la Focşani.
Participanţii la manifestările care vor avea loc in cele 3 localităţi cu începere de la orele 13 vor avea posibilitatea să asiste la un spectacol susţinut de Ansamblul Folcloric “Ţara Vrancei”, moment artistic în care se va reda întregul process tradiţional de producere a vinului: culesul strugurilor, mustuitul şi maturarea.
În spaţiul alocat celor 3 evenimente vor fi amplasate standuri în cadrul cărora vor fi expuse obiecte de artă tradiţională, produse specifice zonei vitivinicole şi vor fi diseminate materialele de promovare realizate în cadrul proiectului.
Durata proiectului este de 12 luni, începând cu 9 noiembrie 2012.
Valoarea totală a proiectului este de 617.249,59 lei, din care valoarea totală eligibilă a proiectului este de 468.098 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 423.020,16 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional este de 31.034,90 iar cofinanţarea beneficiarului este de 14.042, 94 lei.

Consiliul Judeţean Vrancea:
Persoană de contact dna. Gabriela Harap – Manager de proiect
Tel: 0372.372.452
Email :drumulpodgoriilor@gmail.com
www.podgoriivrancene.ro

Au avut loc evenimentele de promovare a
“Drumului podgoriilor vrâncene”

Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Vrancea implementează începând cu data de 9 noiembrie 2012 proiectul “Drumul podgoriilor vrâncene”, cod SMIS 28794, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007- 2013, Axa Prioritară 5 – „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, Domeniul Major de Intervenţie 5.3 – „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”, Operaţiunea – „Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing specifice”.
Contractul a fost încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007- 2013 şi Unitatea Administrativ Teritorială judeţul Vrancea, în calitate de beneficiar. Organismul Intermediar pentru Turism este Direcţia Gestionare Fonduri pentru Turism din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Turism.
Obiectivul general al proiectului vizează creşterea importanţei turismului ca factor de stimulare a dezvoltării economice în judeţul Vrancea şi în regiunea sud- est prin promovarea produselor turistice specifice zonei vitivinicole a judeţului.
În vederea promovării corespunzătoare a obiectivelor proiectului au fost organizate în perioada 4-6 octombrie 2013 în localităţile Coteşti, Odobeşti şi Panciu 3 evenimente de promovare a produselor turistice. Evenimentele s-au desfăşurat concomitent cu Festivalul Internaţional al Viei şi Vinului Bachus 2013, care a avut loc la Focşani.

Pe parcursul a două săptămâni înaintea acestora a fost difuzat la două posturi naţionale de televiziune un clip de promovare.

Cele trei evenimente care au avut loc la Coteşti, Odobeşti şi Panciu începând cu ora 13 au avut ca scop principal promovarea meştesugului vinului, un obicei tradiţional specific în zona Vrancei.

Pe scena montată în centrul localităţilor, participanţii la evenimente au avut posibilitatea să asiste la un spectacol folcloric susţinut de Ansamblul Folcloric “Ţara Vrancei” şi la un moment artistic în care a fost redat întregul proces tradiţional de producere a vinului: culesul strugurilor, mustuitul şi maturarea.

De asemenea, pe un ecran a fost difuzat filmul de promovare realizat în cadrul proiectului.

În cadrul evenimentelor au avut loc spectacole susţinute de tinere talente din localităţile Coteşti, Odobeşti şi Panciu. În spaţiul alocat celor 3 evenimente au fost amplasate standuri în cadrul cărora au fost expuse obiecte de artă tradiţională, produse specifice zonei vitivinicole şi au fost diseminate materialele de promovare realizate în cadrul proiectului.
Durata proiectului este de 12 luni, începând cu 9 noiembrie 2012.
Valoarea totală a proiectului este de 617.249,59 lei, din care valoarea totală eligibilă a proiectului este de 468.098 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 423.020,16 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional este de 31.034,90 iar cofinanţarea beneficiarului este de 14.042, 94 lei.

Consiliul Judeţean Vrancea:
Persoană de contact dna. Gabriela Harap – Manager de proiect
Tel: 0372.372.452
Email :drumulpodgoriilor@gmail.com
www.podgoriivrancene.ro

Proiectul “Drumului podgoriilor vrâncene”, la final

Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Vrancea a implementat în perioada 9 noiembrie 2012- 8 noiembrie 2013 proiectul “Drumul podgoriilor vrâncene”, cod SMIS 28794, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007- 2013, Axa Prioritară 5 – „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, Domeniul Major de Intervenţie 5.3 – „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”, Operaţiunea – „Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing specifice”.
Contractul a fost încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007- 2013 şi Unitatea Administrativ Teritorială judeţul Vrancea, în calitate de beneficiar. Organismul Intermediar pentru Turism este Direcţia Gestionare Fonduri pentru Turism din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Turism.
Obiectivul general al proiectului a vizat creşterea importanţei turismului ca factor de stimulare a dezvoltării economice în judeţul Vrancea şi în regiunea sud- est prin promovarea produselor turistice specifice zonei vitivinicole a judeţului.
Obiectivele specifice ale proiectului au fost:
- creşterea atractivităţii zonei cultivate cu viţă de vie ca destinaţie turistică, prin localizarea spaţială a produselor turistice specifice;
- îmbunătăţirea promovării turistice specifice a celor 11 localităţi vitivinicole cuprinse în proiect prin utilizarea unor metode adaptate pieţei turistice;
- creşterea circulaţiei turistice, prin organizarea unor evenimente de promovare a meşteşugului tradiţional al producerii vinului.
În vederea atingerii obiectivelor proiectului au fost realizate următoarele activităţi:
- au fost montate 10 panouri de promovare a produsului turistic, pe care a fost imprimată o hartă turistică ce are marcate prin simboluri obiectivele turistice din zonele promovate;
- au fost organizate trei evenimente specifice pe durata a trei zile la Coteşti, Odobeşti, Panciu;
- 9 standuri amplasate la locurile de evaluare a evenimentelor
- a fost realizat şi difuzat la două posturi naţionale de televiziune un spot TV;
- a fost realizat un film de prezentare care a fost multiplicat în 3000 de DVD- uri;
- au fost concepute, editate si diseminate următoarele materiale promoţionale: 3 000 de pliante, 3 000 hărţi turistice, 100 albume de promovare, 100 de afişe, 8 bannere;
- 4 comunicate de presă publicate în mass-media pentru promovarea activităţilor proiectului şi a evenimentelor organizate;
-3 conferinţe de presă organizate pentru lansarea activităţilor şi pentru prezentarea manifestărilor de promovare a produsului specific;
- a fost realizat site-ul proiectului www.podgoriivrancene.ro
- au fost menţinute 6 locuri de munca in cadrul proiectului.
Prin implementarea proiectului s-a asigurat valorificarea din punct de vedere turistic a meşteşugului tradiţional al producerii vinului şi a principalelor atracţii turistice din localităţile: Panciu, Ţifeşti, Odobeşti, Jariştea, Boloteşti, Coteşti, Vîrteşcoiu, Cîrligele, Urecheşti, Tîmboieşti, Dumbrăveni cu impact asupra dezvoltării turismului uval, creării de locuri de muncă şi transformării localităţilor de pe traseul “Drumului podgoriilor vrâncene” în destinaţii preferate de turişti.
Valoarea totală a proiectului a fost de 617.249,59 lei, din care valoarea totală eligibilă a proiectului a fost de 468.098 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR a fost de 423.020,16 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional a fost de 31.034,90 iar cofinanţarea beneficiarului a fost de 14.042, 94 lei.

Consiliul Judeţean Vrancea:
Persoană de contact dna. Gabriela Harap – Manager de proiect
Tel: 0372.372.452
Email :drumulpodgoriilor@gmail.com
www.podgoriivrancene.ro

 

comunicat