Regio

Cîrligele: Colecția muzeală de la Mănăstirea Dălhăuți

Pentru a vizita Mănăstire Dălhăuți, călătorul trebuie să treacă prin Cârligele, sat de podgoreni cu tradiţie, iar după un urcuș voinicesc, peste cele trei dealuri pe care se întinde satul  şi laşi în urmă în stânga şi în dreapta viile podgorenilor, ajungi în Dălhăuţi.

Din sat până la mănăstire sunt 3 kilometri pe un drum pietruit care mai întâi şerpuieşte printre vii, apoi, pe nesimţite peisajul se schimbă şi viile fac loc copacilor. Pe o movilă în marginea drumului o troiţă domină toata valea, lăsându-ne să vedem în depărtare pădurea mănăstirea Dălhăuţi.

manastire-dalhautiMănăstirea este construită pe o coastă destul de abruptă. După ce treci pe sub arcada pictată a intrării te întâmpină o pajiște verde , plină de flori şi pomi, înconjurată din toate laturile de chiliile şi clădirile administrative ale mănăstirii.

motiv-site

La Dălhăuți au fost construite, în veacurile care au trecut, trei biserici. Istoricul Pamfil Georgian stabileşte ca perioadă a ridicării bisericii “Izvorul Tămădurii” anii 1461-1468. Are formă de navă, cu contraforţi puternici înspre răsărit . Biserica nu are turlă şi este acoperită cu tablă. Este luminată prin două ferestre înguste aşezate în naos, pe pereţii  sudic şi nordic.

Cea de-a doua biserică “Sfintii Arhangheli Mihail şi GavriiI” a fost ridicată din lemn, în 1625, de Duca-Vodă . Bisericile s-au deteriorat puternic în timp, cea din lemn a ars, astfel încât ambele au fost reconstruite din temelii la începutul veacului al XIX-lea. Biserica este aşezată pe fundaţie de piatră şi are formă de cruce.

Conform pisaniei de la intrare, biserica din lemn a fost construită în 1810 şi pictată în 1827.  Războiul din 1916-1918 a afectat puternic biserica “Izvorul Tămăduirii”, care va fi reparată în mai multe rânduri.

În perioada 1840-1850 stareţul Venedict ridică o a treia biserică cu hramul “Sfinţii Împaraţi Constantin şi Elena”. Această biserică nu a avut o structură de rezistenţă, fiind construită numai din cărămidă, astfel încât  se află astăzi în stare de ruină în urma cutremurelor prin care a trecut.

motiv-site

Până în anul 1959 când a fost desfiinţată, mănăstirea a fost populată de călugări. Aici a trăit aproape 20 de ani Cuviosul Vasile Ieroschimonahul, Stareţul Schitului Poiana Mărului. Datorită vieţii sfinte, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în şedinţa sa din martie 2003, a hotărât ca stareţul de la Poiana Mărului să fie trecut în rândul Cuvioşilor Părinţi purtători de Dumnezeu şi să fie cinstit la data de 25 aprilie, zi în care a trecut la Domnul.

În 1990 mănăstirea este reinfiinţată ca mănăstire de maici. Tot acum este readusă acasă Icoana Maicii Domnului făcătoare de minuni, care fusese confiscată şi expusă în diverse muzee din ţară, la Posada şi apoi la Bucureşti.

După anii 2000 la Mănăstirea Dălhăuți a fost înființată și o colecție muzeală unde sunt expuse obiecte de cult dar și catapeteasma care a aparținut bisericii “Sfinţii Împaraţi Constantin şi Elena”.

motiv-site

manastirea dalhauti
Vizualizare hartă mărită